Historie

Voorwoord

Merkelbeek heeft in de afgelopen decennia een rijk carnavalsverleden gekend.
Een carnavalsvereniging echter staat volledig machteloos als het geen medewerking krijgt van de bevolking en de middenstand. Tradities kunnen enkel in stand gehouden worden door deze factoren. Het zijn de dorpelingen die het carnavalsgevoel creëren en wij als MCV proberen dit in stand te houden. En dat we dit kunnen is al meer dan 55 jaar een feit!

Het begin

We schrijven het jaar 1949 toen enkele mensen van de toenmalige toneelclub en plaatselijk schutterij bijeen kwamen bij café Kleuters en besloten werd om met de tram naar Sittard te gaan om daar carnaval te vieren. Sjeng Gielkens werd gebombardeerd als prins van Genhout.
Het werd een erg gezellige carnaval en, en men besloot dat dit ook het jaar erop plaats moest vinden.
In 1951 besloot men om écht carnaval te gaan vieren in Merkelbeek. Dit kon alleen als de plaatselijke schutterij hun jaarlijkse feestavond omtoverde tot een carnavalsavond. Deze vond plaats bij café Smeets. En om in stijl te blijven werd de toenmalige commandant van de schutterij Felix Timmermans uitgeroepen tot prins carnaval. De avond werd een groot succes en men besloot om een carnavalsvereniging op te richten. In 1952 was het dan zover. In het begin bestond de raad voor de helft uit mensen van Douvergenhout en de andere helft werd geleverd door Merkelbeek. Echter het bestuur was in handen van mensen uit Douvergenhout, waaronder ook enkele locale horecaondernemers. Het waren dan ook zij die de naam “de Zeemplekkesj van Genhoot” bedachten en de naam is blijven bestaan tot op de dag van vandaag.
In 1956 werd besloten dat er geen caféhouders meer in het bestuur zitting mochten nemen, dit om belangenverstrengeling te voorkomen.

Vanaf 1953 zou er ook een optocht door de Merkelbeekse straten gaan trekken. Althans dat was de bedoeling echter de Watersnoodramp gooide roet in het eten. Uit medeleven voor de bevolking in Zeeland werd deze afgelast. In 1954 kwam er dan toch die eerste optocht; Frans Deumens had de eer om de eerste prins van de Zeemplekkesj te mogen zijn. De jaren daarop groeide de optocht gestaag. Daarnaast kwamen er ook groepen en “Einzelgänger” bij.

De naam Zeemplekkesj 

De mensen uit Douvergenhout waren gezellig mensen en dat kwam tot uiting door dat ze graag een bezoek brachten aan aan de horeca gelegenheden. Dit deden zij zelfs zo graag dat ze bleven “plakken” tot in de ochtend uren. “Zeem” is in het Nederlands stroop (met plakkerige eigenschappen!) en “plekke” plakken.

Prinsen en hun verkiezingen

In die jaren bedacht men allerlei plannen hoe de prins te verkiezen. Zo kon men in het begin voor het bedrag van 1 gulden lid worden van de vereniging en kreeg men daarbij ook het recht om een stem uit te brengen op een van de personen die zich had opgegeven om prins te willen worden.
Later begon men een avond te organiseren waarin men mensen die prins wilden worden een lied lieten zingen of een voordracht houden. Hierop kon dan ook weer gestemd worden.
Dit bracht geld in het laatje. Later dan weer werd een avond georganiseerd met buitendorpse artiesten.
Een van de eerste artiesten was Heinz Viehoff uit Brunssum en Joep Rademakers uit het Schinveld.
Dit werd aangevuld met een 3- of 4 tal optredens van kandidaat prinsen en leden van de raad. Vanaf 1959 gingen enkele leden van de plaatselijke fanfare St. Joseph dit geheel muzikaal omlijsten en de geboorte van een hofkapel (later de Hölter Jonge) was een feit.
De prins wordt tegenwoordig gekozen door een selectief gezelschap (Prinsencommissie).

De Bonte Avond

Zo is dus de “Bonjte Oavend” ontstaan. Op de Bonte Avond wordt tegenwoordig een programma geboden waarin een keur van artiesten optreedt. De “oude” prins treedt dan af, maar hoogtepunt is natuurlijk de bekendmaking van de nieuwe prins. Deze wordt gehouden op de eerste zaterdag na 11 november (“11e  van de 11e”) of op die datum zelf (indien 11 november een zaterdag is).
Vele bekende Limburgse artiesten zijn al te gast geweest op de Merkelbeekse Bonte Avond. Zowel nieuwkomers als ook oudgedienden binnen de artiestenwereld kijken graag terug naar hun optreden bij ons, iets waar Merkelbeek trots op mag zijn.

MCV en de Jeugd

Hoewel er al eerder plannen waren om de jeugd bij het carnaval te betrekken werden deze in 1967 concreet door de samenwerking tussen pastoor Hustings en de lokale basisschool St. Joseph.
De gymzaal omgetoverd tot een feestzaal; en de eerste aanzet was gemaakt.
Dit leidde uiteindelijk tot de oprichting van de jeugdcarnavalsvereniging “de Schneuzele”.
Prins(es) kan ieder kind worden dat in Merkelbeek woont in de leeftijd van 9-12 jaar.

Contacten

Dat wij als Zeemplekkesj het goed kunnen vinden binnen het Limburgse carnavalswereldje moge duidelijk zijn. Van Tegelen tot Maastricht zijn de Zeemplekkesj bekend. De vereniging mag zich dan ook verheugen op het feit dat zij tijdens hun prinsenreceptie altijd een 17 tal verenigingen mogen begroeten.

De activiteiten

Naast het bezoeken van recepties van bevriende verenigingen en genoemde Bonte Avondorganiseren en bezoeken we ook een vast scala aan activiteiten in eigen dorp.

De Bonte Middag

Deze “Bonjte Middig” wordt gehouden op de zondag na de Bonte Avond.
Hoogtepunt is natuurlijk de uitverkiezing van de nieuwe jeugdprins(es).

Receptie / Dialektmis

Deze worden gehouden de eerste zondag na Nieuwjaar mits deze zondag niet 6 januari (3 koningen viering) is. Eerst is er een kerkdienst waarin de mis gedaan wordt in het plaatselijke dialect.
Daarna staan prins, prinses, jeugdprins(es) met ouders, vorst en jubilarissen opgesteld om de felicitaties van de plaatselijke bevolking en bevriende carnavalsverengingen in ontvangst te nemen.

Auwt Menkesbal en Auwt Wieverbal

Tijdens het “Auwt Wiever bal” (1 zaterdag vóór het carnavalsweekend) gaan de mannen en vrouwen naar een gemaskerd bal.
Er zijn ook prijzen voor mooiste, lelijkste of origineelste “Auwt Wief.”

Springmiddag

Hoogtepunt voor de Jeugdprins(es) is op de zaterdag voor het carnaval de “Sjpringmiddig”.
Hier is hij of zij het stralend middelpunt van een geweldige feestmiddag alwaar ouders met hun kinderen lekker uit hun bol kunnen gaan.

Optocht 

Merkelbeek zich nog steeds verheugen in een kwalitatief goede optocht. De laatste jaren mogen we ook vele inschrijvingen begroeten uit onze buurdorpen. Hierdoor is de optocht uitgegroeid tot een prachtig spectakel.

Resumé

Merkelbeek, een dorp waarin het carnaval bloeit en gezien word als een hoogtepunt van het jaar!
Dit laat men ook merken, getuige de versieringen die men aanbrengt aan huizen en straten, de massale deelname aan de jaarlijkse optocht en andere activiteiten.
Dus schroom niet en breng eens een bezoek aan Merkelbeek tijdens het carnaval en maak er samen met de Zeemplekkesj een geweldig feest van!